استکبار ستیزی.........ایالات متحده امریکا, استکبارستیزی

مسئله ى ما با آمریکا، مسئلهى استکبار آمریکایى است؛ مستکبرند، متکبّرند، زورگویند، زیادهطلبند.


استکبارستیزی

مبارزه‌ی با استبداد بدون مبارزه‌ی با آن قدرت خارجی‌ای که پشت سر دیکتاتور و مستبد قرار دارد، به جایی نمیرسید و نمیرسد.


استکبار, استکبارستیزی

آنچه نقطه‌ی مقابل نظام اسلامی است، استکبار است. جهت‌گیری خصومتهای نظام اسلامی، با نظام استکبار است؛ ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه میکنیم.


استکبارستیزی

نظام اسلامی با ملّتها طرف نیست، با مردم طرف نیست، با انسانها طرف نیست، نظام اسلامی با استکبار طرف است.


استکبارستیزی, یأس دشمن

انقلاب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار در ایران به‌وجود آمد و بر این اساس تشکیل شد، رشد پیدا کرد، قوی شد، منطق استکبار را به چالش کشید. استکبار نمیتواند تحمّل کند، مگر وقتی که مأیوس بشود.[ ] [ ] [ fahime1378 ]

دقت کردین؟؟؟؟؟؟؟؟

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

قدیمایادتونه......

      


            

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

دلبری می کنی؟؟؟؟؟؟؟

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

صد در صد....

                     


                                [ ] [ ] [ fahime1378 ]

اگه بچه شیعه ای..............."یاعلی"

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

ارایش برای نا محرم

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

امروز شیطان شدی.....

                       
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

در تاکسی...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

رنگ رژ من.....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X