دلم گرفته

                                    

دوباره میخوام برم تهران باهمون رفقای قبلی دلم پرپر میزنه واسه دیدن آقا مثل دفعه قبل بااون شوق دارم آماده میشم دلم خیلی بی قراره درسته میدونه نمیتونه مث دفعه قبل دلبرشوزیارت کنه اما همین که دارم به دلبرم پدرم رهبرم نزدیک میشم خودش حال وهوایی داره...

آقاجون

من یکی از عاشقاتم

من یکی ازدلداده هام

دوستامم شب و روزتو فکر تو میخوابن و بیدار میشن...قدم برمیدارن و تو مسیر سخنان گهربار دلبرشون حرکت میکنن

مولای من

امیدوارم مرید گنهکارت رو ببخشی وبرای تموم کسایی که زنجیر اعمالشون به پاشون بنده دعا کنی...

چیزی جز این نمیتونم بگم...

          "دوستت دارم دلبر ومحبوبم"


[ ] [ ] [ fahime1378 ]

نامه ی رهبرم...
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

سیدما....
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

سیدنا...قاعدنا...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

رهبر من...[ ] [ ] [ fahime1378 ]

فرزندان آقامون...

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

رهبرم....

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

زمانه عجیبی است......

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

لطیفه اقا

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

خیالت تخت.....

             
[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X