سربازان روح الله

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

اسمش که بیاد..

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

ژنرال....سردار.....

                   
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

غلط کردم

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

جالبه نه؟؟؟

معلم از بچه ی اسراییلی میپرسه:
من دویدم، تو دویدی، او دوید، مربوط به چه زمانی است?
.
.
.
بچه اسراییلی میگه: مربوط به زمانی که "سردار سلیمانی میاد
[ ] [ ] [ fahime1378 ]

سردار


هفته نامه Newsweek در شماره اخیر خود تیتر یک را به 


سردار قاسم سلیمانی


اختصاص داده است و این جمله را برای معرفی سردار سلیمانی به کار برده است:


ابتدا با آمریکا جنگید، الان در حال له کردن داعش است

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

داعش

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

دفتر مشق

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

نامه ی تکان دهنده

متن نامه ی سردار سلیمانی به وزیر دفاع آمریکا .این نامه از تمام
لایه های حفاظتی و امنیتی وزارت دفاع آمریکا عبور کرده و به طور مستقیم روی میز وزیر اوباما قرار میگیرد.

بزنید کف قشنگه رو به افتخارحاج قاسم

[ ] [ ] [ fahime1378 ]

بیچاره کلافه شده!!!

[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X