سلامتی اونی که........


سلامتی اون دخترایی که وقتی دوتا لات میبینن عوض لبخندچادرشونو محکم تر میگیرنسلامتی دخترایی که چادرشون خاکی و گلی و خیس میشهولی از سرشون باز نمیشهسلامتی دخترایی که سرشون بره چادرشون نمیره
سلامتی دخترایی که آروم و سنگین قدم بر میدارن کهمبادا دل نامحرمی بلرزدسلامتی دخترایی که زیباییشونو عرضه نمیکنن به هرکس و ناکسی
سلامتی دخترایی که از هر کس و ناکسی دل نمیبرنسلامتی دخترایی که بهشون میگی امل ولی….
سرشار از فهم و دانایی ان و بازم سکوت میکنن تامبادا ترک بردارد چینی نازک عفتشونو سلامتی دخترایی که میراث زهرا (س) رو خوب حفظ کردنسلامتی همشون صلوات


[ ] [ ] [ fahime1378 ]
X